SAT Highlight

sat-v3-01

Service to student stakeholders and society

ให้บริการแก่นักศึกษา ผู้มีส่วนได้เสียและสังคม
sat-v3-02

Advancement in teaching research and innovation

ก้าวหน้าด้านการเรียนการสอน
วิจัย และนวัตกรรม
sat-v3-03

Team spirit for success and sustainability

ทีมสปิริตสู่ความสำเร็จและยั่งยืน

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

งานกิจกรรมที่กำลังจะเกิดขึ้น

18
สิงหาคม, 2019
190818Event
ขอเชิญร่วมพิธีถวายราชสักการะ “องค์บิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย”
8:00 am - 1:00 pm

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอเชิญบุคลากรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นักศึกษา ร่วมพิธีถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว "องค์บิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย" เนื่องในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2562 ในวันอาทิตย์ที่ 18 สิงหาคม 2562 เวลา 9.00 น. ณ ห้องบรรยาย ชั้น 2 อาคารพรีคลินิก โดยมีกำหนดการดังนี้ เวลา 9.00 – 9.30...

21
สิงหาคม, 2019
190821